The LOGO

    

Green and Smart

   AKTUELLT

Ett parti bilar till salu
i Borgå.
Ring 0400316261
Thomas Hongell
 
 

LINKS

Från ide till handling

 

Under 2007 kom idén om el-bilens potential att lyckas på den scandinaviska marknaden. Frågan ansågs vara värdig en utredning. Efter en genomgång av Fordonslagen, såg vi en möjlighet att föra projektet vidare, till att börja med fokus på fordonsskattefria L-kategori av fordon, och i synnerhet  L6e klass.  den så kallade mopedbilen.

Så började vi. Började förfina affärsidén, söka efter partners, kontaktade myndigheter, studerade marknadsföring, design, teknik etc.

I början var det förvånande att det inte fanns färdiga elbilar alls på marknaden. Så vi började undersöka olika möjligheter och pågående projekt värden runt. Vid detta tillfälle tänkte vi även på egen design och produktion, men de fick alltid bakslag av beräkningar. Strategin blev då att hitta en värdig producent som var villig till samarbete.

 Tiden gick och hundra tals, kanske tusentals email, samtal mm växlades. Vi gick igenom lagstiftning samt bestämmelser i Europeiska Unionen. Vi var på besök i olika fabriker. Vi såg en brokig skara med olika elbils projekt. Vi fick kontakter med många slag av fabriker och intressanter. Det visade sig att i Kina var man mest beredda för elbils produktion och mest intesserade av samarbete.

Efter nästan tre års arbete började diskussioner med nuvarande tillverkare. LBC s tillverkade bilmodell ansågs genast som en bil som passsade den europeiska marknaden. I diskussionerna framgick att bilen redan tillverkats en tid med förbrännings motor och att nu hade man tagit fram en el- version. När bilen fick första Europeiska godkännande var det dags att ta några till Finland för test. Resultaten av test och provkörningar har drivit utvecklingen framåt och fabriken har varit samarbetsvillig och gjort många förändringar och förbättringar. Under vinter testen visade det sig att bilen klarar även kalla förhållanden. Efter många förändringar är bilen färdig för den scandinaviska marknaden. 

Efter många år med mycket av allt, var tiden mogen för att etablera ZETRIQ AB   (Zero Emission elecTRIc Quadricycle)

 

  Vision

Zetriq Ab:s vision är att den ökande miljömedvetenheten hos den  europeiska allmänheten  och konsumenternas värderingar förändras i en allt snabbare takt, till mer ekologiska och  natur främjande. Dessa allt flera "gröna" värden, ändrar konsumentbeteende och intresse för  produktalternativ , och i synnerhet i trafik och fordon-relaterade inköp. I framtiden kommer konsumenterna alltmer att uppmärksamma sina egna ekologiska fotavtryck, som signalerar individens "ansvariga status" i samhället.