The LOGO

    

PUHTAASTI ÄLYKÄS

   AJANKOHTAISTA

 

Erä autoja myynnissä Porvoossa.

Soita 0400316261 Thomas Hongell

 

LINKIT

Ideasta tekoihin

Vuonna 2007 syntyi ajatuksemme sähköisen ajoneuvon mahdollisuuksista menestyä Suomen markkinoilla. Asia koettiin tutkimisen arvoiseksi.  Ajoneuvolakiin perusteellisesti perehdyttyämme, näimme mahdollisuuden viedä hanketta eteenpäin, keskittymällä aluksi ajoneuvoverosta vapaaseen L-ajoneuvoluokkaan, ja nimenomaan L6e-luokan ns. mopoautoon.

Tästä alkoi idean vieminen käytäntöön. Käynnistyi  liikeidean jalostaminen, yhteistyökumppaneiden etsiminen, viranomaiskontaktien luominen, markkinoinnin suunnittelu jne.

Alkuvaiheessa ei löytynytkään mitään valmista, joten työ oli aloitettava etsimällä ja tutkimalla erillaisia maailmassa meneillään olevia projekteja. Tässä vaiheessa mielessä kävi myös oman tuotannon perustaminen, joka kuitenkin kaatui laskelmissa omaan mahdottomuuteensa. Strategiaksi valittiin tässä vaiheessa  sopivan tuottajan tai tehtaan löytäminen, joka olisi valmis yhteistyöhön.

Aikaa kului, alkoi satojen ellei tuhansien sähköpostiviestien , puheluiden ym. kontaktointivaiheiden työrupeama. Selvitettiin lakipykäliä, euroopan unoinin säännöksiä, käytiin tehdasvierailuilla ja nähtiin kirjava kokoelma erillaisia enemmän tai vähemmän valmiita projekteja. Kyseisenä ajankohtana loimme yhteyksiä mitä ihmeellisimpiin tahoihin ja yrityksiin. Osoittautui että Kiinasta löytyi eniten kiinnostusta, mahdollisia yhteistyökumppaneita sekä parhaimmat valmiudet  sähköajoneuvon valmistamiseen. 

Lähes kolmen vuoden työn jälkeen alkoivat neuvottelut nykyisen yhteistyökumppanimme kanssa. LBC tehtaan valmistama automalli koettiin eurooppalaiseen makuun sopivaksi. Neuvotteluissa kävi ilmi että kyseistä mallia oli jo valmistettu polttomoottorisena versiona ja nyt oli kehitetty sähköversio. Auton saatua EEC hyväksynnän, oli aika tilata ensimmäiset koemallit testattavaksi suomeen.  Testien aikana saatujen kokemusten perusteella, tehdas on tehnyt haluamamme muutokset ja parannukset autoon. Tuotekehitys ja  yhteistyö tehtaan kanssa on toiminut alusta alkaen hyvin. Talvitestien tulosten perusteella olemme todenneet että auto toimii kovillakin pakkasilla. Useiden muutosten jälkeen auto on valmis pohjoismaisille käyttäjille. 

Vuosien uurastusten jälkeen, aika oli kypsä Zetriq Oy:n perustamiselle. 

 

  Visio

Zetriq Oy:n visio on, että eurooppalaisen yleisen ympäristötietoisuuden jatkuvan lisääntymisen myötä, kuluttajien arvot muuttuvat yhä kiihtyvällä tahdilla ekologisemmaksi ja luontoa vaalivammiksi. Näiden lisääntyvien ”vihreiden” arvojen myötä, myös kuluttajien käyttäytyminen ja valinnat tuotehankinnoissa, ja eritoten liikenteeseen ja ajoneuvoihin liittyvissä hankinnoissa muuttuu. Tulevaisuudessa kuluttajat tulevat valinnoissaan yhä useammin kiinnittämään huomiota omaan ekologiseen jalanjälkeensä, joka viestittää yksilön ”vastuullisesta statuksesta” yhteiskunnassa.